MENU

VIEW MENU (PDF)
  • Monday: Bar 11am – 12 am; Kitchen 11am-11pm
  • Tuesday: Bar 11am – 12 am; Kitchen 11am-11pm
  • Wednesday: Bar 11am – 12 am; Kitchen 11am-11pm
  • Thursday: Bar 11am – 12 am; Kitchen 11am-11pm
  • Friday: Bar 11am – 2 am; Kitchen 11am-1am
  • Saturday: Bar 10am – 2 am; Kitchen 10am-1am
  • Sunday: Bar 10am – 12 am; Kitchen 10am-11pm